Loading...
Aktuální kurzy2019-06-20T11:31:14+02:00

MANAŽERSKÁ AKADEMIE

Manažer musí ve své práci zvládat několik rolí současně. V rámci vícedenní manažerské akademie si osvojíte a upevníte 4 základní skupiny dovedností a návyků, které jsou pro manažera v jakémkoliv postavení klíčové.

  • Manažerské dovednosti nezbytné pro vedoucí pracovníky

  • Odborné vedení v rámci kurzu i po něm

  • Řešení modelových situací

Naučíte se zvládat 5 základních úloh manažera, kterými jsou plánování, organizování, vedení, rozhodování a kontrola. Osvojíte si základní principy a techniky nezbytné pro vykonávání manažerské pozice.

Kompetence v oblasti Soft skills jsou pro manažery klíčové. V rámci akademie se dozvíte jak pracovat s Time Managementem a efektivně komunikovat. Často opomíjeným umem bývá osobní efektivita a sebereflexe, proto si v kurzu vyzkoušíte také vnímání sebe sama.

Každý manažer reprezentuje. Reprezentuje sebe, oddělení a společnost, ve které pracuje. V kurzu se nebudeme bavit jen o tom, JAK (se) prezentovat, ale také CO prezentovat.

Z našeho pohledu nejdůležitějším úkolem manažera je vedení lidí. Proto mu věnujeme speciální pozornost.

PŘIHLÁSIT

LEAN MANAGEMENT

ŠTÍHLÁ VÝROBA   •   CELÁ ČR

Metodologie Lean je stále využívanější a čím dál více vyhledávanější metodou řízení ve firmách. Jedná se o neustále zlepšování všech oblastí firemní výroby nebo procesů a současného omezování plýtvání s důrazem na zvyšování efektivity. Naučíte se principy a výhody Lean managementu a zároveň budete schopni prakticky aplikovat jednotlivé metodologie a postupy.

Kurz můžete absolvovat v základní nebo rozšířené variantě.

Přihlásit   

SOFT SKILLS

MĚKKÉ DOVEDNOSTI   •   CELÁ ČR

Zdokonalování se v Soft skills by mělo být pravidelnou součástí každého z nás. Proto jsou součástí i našich školení. Důraz na měkké dovednosti klademe v rámci všech služeb, které poskytujeme a to samé chceme nabídnout i Vám. Aby se staly automatickou součástí vašich profesních i soukromých životů. Školíme Time management, komunikační a prezentační dovednosti, asertivní jednání, vyjednávání, řešení problémů a další témata. Úroveň a obsah kurzu připravujeme individuálně dle Vašich potřeb.

Přihlásit   

PRACOVNÍ PRÁVO

HR AKADEMIE   •   CELÁ ČR

Znalost pracovního práva je prakticky nutností nejen pro HR specialisty. Nabízíme školení pracovního práva ušitého na míru Vašim požadavkům a potřebám. Proškolíme nezbytné personální minimum pro vedoucí pracovníky, stejně tak jako zajistíme detailní kurz pro Vaše HR oddělení.

Přihlásit   

HARD SKILLS

TVRDÉ DOVEDNOSTI   •   CELÁ ČR

Uvědomujeme si, že kompetence manažerů a dalších klíčových zaměstnanců jsou postaveny na odborných vědomostech a zkušenostech. Proto rozvíjíme také  oblasti Hard skills. Zaměřujeme se převážně na PC gramotnost, znalost nejvyužívanějších programů a projektové řízení.

Přihlásit   

MY VÁS VZDĚLÁVÁME. VY SE BAVÍTE.

“Věnuji se převážně problematice Managementu a Leadershipu a obecně Soft Skills. Školení mě baví a vždycky se snažím, aby bavilo i publikum. Jsem toho názoru, že se jedná o nejrychlejší formu učení. Nechci být lektor teoretik. Vždycky se snažím vycházet z praxe. ”

MARKÉTA   •   LEKTOR & KONZULTANT HR a Management

DOMLUVIT ŠKOLENÍ

KONTAKTY

Rohanské nábř. 678/23,
186 00 Praha 8
Telefon: +420 731 637 173
Email: office@networkagency.cz